معرفی شرکت

محوریت شرکت موبایل مرکزی شیراز


 شعب شرکت

نشانی دفتر مرکزی و شعبه ها


 شماره حساب ها

شاره کارت ها و حساب ها


 برند ها

برندهای روز و برندهای پیشین


 MPC به روایت تصویر

آرشیو عکس سمینار ها,پرسنل...


 قوانین و مقررات

مقررات عمومی،مقررات اختصاصی...

دفتر مرکزی

 

آدرس : شیراز، خیابان مشیر فاطمی ، نبش خیابان معدل ساختمان110
تلفن : 00987132102

 

دفتر چین

 

آدرس : Room 305,Zhongbai Market,No 16 XiDi road Quangzhou
تلفن:008613570000952

 

شعبه 1

 

آدرس:شیراز، خیابان مشیر فاطمی ، نبش خیابان معدل
تلفن:00987132102

 

شعبه 2

 

آدرس:مشهد ، خیابان مدرس، پاساژ ایان کالا ، طبقه منفی2
تلفن:65-00985132241764

 

شعبه 3

 

آدرس:شیراز، خیابان توحید ، پاساژصوت وتصویر فارس ، طبقه اول ، پلاک63
تلفن:91-00987132232790

 

شعبه 4

 

آدرس:شیراز، خیابان توحید ، پاساژصوت وتصویر فارس، طبقه اول ، پلاک6463
تلفن:92-00987132232791

 

شعبه 5

 

آدرس:شیراز، مجتمع بزرگ خلیج فارس ، طبقه سوم ، پلاک6463
تلفن:00986132926236