پرداخت آنلاین

 

آشنایی با روش پرداخت آنلاین

 

پرداخت

در روش آنلاین: بعد زدن دکمه ادامه به صفحه بانک منتقل شده و پرداخت صورت میگیرد

 

پرداخت