مقایسه کالا ها

 

 

جهت مقایسه کالا می توان به شرح ذیل عمل نمود:

 

 

نخست به دسته ای که می خواهیم کالاهای آنرا مقایسه کنیم از طریق منو وارد شده و سپس مطابق شکل زیر کالا هایی رو که قصد مقایسه داریم را انتخاب می نماییم:

 

 

مقایسه

 

 

 

پس از انتخاب آنها پنل جستجوی زیر را مشاهده خواهیم کرد:

 

مقایسه

 

 

 

که لیست کالا را جهت مقایسه به ما نشان می دهد، پس از آن کافی است دکمه مقایسه را کلیک کرده و نتیجه مقایسه را مطابق تصویر زیر مشاهده فرمایید:

 

مقایسه